Funkcje zapowiedzi telefonicznej

Zapowiedź telefoniczna to krótka wiadomość, która jest wyświetlana w momencie, gdy ktoś dzwoni do Ciebie lub do Twojej firmy. 

Najważniejsze funkcje zapowiedzi telefonicznej 

1. Odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych. 

2. Przekazywanie wiadomości zawartych w nagraniu głosowym. 

3. Umożliwienie odbiorcy połączenia określenie, z kim jest połączony. 

4. Automatyczne wybieranie numerów telefonów i wysyłanie wiadomości. 

5. Przekazywanie informacji o połączeniu telefonicznym do centrali. 

6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych. 

7. Ponowne wybieranie numeru, gdy połączenie jest przerwane. 

8. Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiednich informacji. 

9. Przekazywanie informacji o połączeniu do innych systemów informatycznych. 

10. Wyświetlanie informacji o połączeniu na ekranie. 

11. Ustanowienie harmonogramu rozmów. 

12. Automatyczne generowanie raportów na temat połączeń telefonicznych.

Wyświetlanie zapowiedzi telefonicznej na telefonicznej 

Zapowiedź telefoniczna to krótki komunikat wyświetlany na wyświetlaczu telefonu, gdy otrzymujesz połączenie. Zapowiedź telefoniczna może być wygenerowana automatycznie lub może być ustawiona przez użytkownika. Może zawierać informacje, takie jak nazwa abonenta, numer telefonu lub inne informacje. Zapowiedź telefoniczna może również służyć jako środek ochrony przed odbiorem połączenia od nieznanego numeru. W takim przypadku użytkownik może wyświetlić zapowiedź telefoniczną, aby upewnić się, że połączenie pochodzi od zaufanego źródła. Zapowiedź telefoniczna może również zawierać informacje dotyczące usług telefonicznych, takich jak dostępne usługi głosowe, biurowe i internetowe. 

Systemy telefoniczne zapowiedzi telefonicznej 

W niektórych systemach telefonicznych zapowiedź telefoniczna może być ustawiona w celu przekazania informacji otrzymującemu połączenie, takich jak numer wewnętrzny lub informacje o statusie połączenia. Zapowiedź telefoniczna może również zawierać informacje o wykonywanym połączeniu, takie jak czas połączenia lub numer telefonu, z którego pochodzi połączenie. Zapowiedź telefoniczna to wystąpienie na antenie radiowej, w którym prezenter informuje słuchaczy o tym, co zostanie zaprezentowane w nadchodzącym audycie radiowym. Zapowiedź może zawierać informacje o gościach, tematycznych audycji, omówieniu utworu muzycznego i innych informacjach dotyczących programu radiowego. Zapowiedź telefoniczna może być także wykorzystywana przez firmy do informowania klientów o nowych produktach lub usługach.