Ośrodki leczenia uzależnień

Jak zapobiegać nawrotom uzależnienia? Ośrodki leczenia uzależnień

Chociaż nawrót jest powszechny w uzależnieniu, nie oznacza to, że musisz wrócić do uzależnionego życia. Możesz częściej uczęszczać na leczenie i upewnić się, że bierzesz udział w leczeniu, o którym wiadomo, że skonfrontujesz się z podstawową przyczyną uzależnienia. Te zabiegi często dostarczają klientom narzędzi potrzebnych do przezwyciężenia ich wyzwalaczy w prawdziwym świecie.

Długoterminowe leczenie nietrzeźwości

Terapia poznawczo-behawioralna: terapia rozmowa skoncentrowana na pomaganiu klientom w analizie ich zachowań i zmianie ich reakcji w różnych sytuacjach. Doświadczanie somatyczne: terapia empiryczna skoncentrowana na przezwyciężaniu traumy z przeszłości i redukowaniu zdarzeń wyzwalających Biofeedback: terapia empiryczna skoncentrowana na zrozumieniu fizycznej reakcji na wyzwalacze i nauczeniu organizmu, aby reagować inaczej. Ta forma leczenia jest szczególnie skuteczna w przypadku osób używających opioidów, które cierpią z powodu przewlekłego bólu. 

Grupy wzajemnego wsparcia: chociaż nie są formą terapii, grupy wzajemnego wsparcia (takie jak AA) są często uważane za klucz do długoterminowej trzeźwości, ponieważ zapewniają sieć osób, z którymi osoby uzależnione mogą się kontaktować i znaleźć społeczność. Podczas gdy większość ośrodków terapeutycznych oferuje CBT lub inne terapie rozmowę, których mogą nie oferować doświadczania somatycznego lub treningu uważności. Te zabiegi pomagają klientom przezwyciężyć traumę, chorobę psychiczną lub inne pierwotne przyczyny uzależnienia. 

Aby zapewnić Tobie lub Twojej bliskiej osobie dostęp do tych zaawansowanych, opartych na dowodach terapii, poszukaj odwyków oferujących luksusowy program rehabilitacyjny. Obiekty są zwykle ładniejsze, ale prawdziwą różnicą jest to, że luksusowe odwyki zatrudniają wysoko wykwalifikowanych klinicystów i oferują szerszą gamę metod leczenia.

Wskaźniki powodzenia rehabilitacji heroinowej i opioidowej 

Uzależnienie od opioidów na receptę i uzależnienie od heroiny jest często spowodowane przewlekłym bólem. Nawet podczas przyjmowania opioidów zgodnie z zaleceniami, jeśli są one przyjmowane wystarczająco długo, organizm stanie się od nich fizycznie zależny. Z tego powodu długotrwała trzeźwość może wydawać się zniechęcająca – jedno z badań wykazało, że 60% osób, które zakończyły rehabilitację opioidową, powróciło w ciągu zaledwie jednego tygodnia, a do 80% nawrotów nastąpiło w pierwszym roku. Aby rozwiązać ten problem, rząd poparł programy leczenia wspomaganego lekami, które łączą leki i psychoterapię w leczeniu pacjentów.