Prawnik: prawo pracy

Prawnik prawo pracy – poznaj specyfikację tego zawodu

Adwokat pracy pomaga klientom w kwestiach prawnych wynikających ze stosunków między pracodawcami a pracownikami. Interpretują i doradzają klientom w zakresie przepisów płacowych i godzinowych, bezpieczeństwa w miejscu pracy, przepisów dotyczących odpoczynku i przerw, wymogów dotyczących niepełnosprawności i urlopów, molestowania w miejscu pracy, dyskryminacji i bezprawnych zwolnień. Prawnicy ds. pracy mogą pracować dla firm prywatnych, agencji rządowych, związków zawodowych lub pracowników firm i mogą reprezentować pracodawców, pracowników lub jedno i drugie.

Cel działań

Wykonywać ogólne obowiązki doświadczonego prawnika ds. pracy i zatrudnienia, zajmując się sporami pracowniczymi i innymi sprawami pracowniczymi/zatrudnieniowymi oraz doradzając klientom w kwestiach prawnych dotyczących pracowników.

Dziedzina prawa pracy i zatrudnienia obejmuje niemal wszystkie nieporozumienia, które mogą powstać między właścicielami firm, menedżerami i podwładnymi, w tym zarzuty kradzieży. Ta specjalność prawna określa prawa i obowiązki pracowników, ich szefów i właścicieli firm oraz wyznacza granice tego, co każda ze stron może robić w miejscu pracy.

Główne obowiązki

 • Prowadzić spory pracownicze niezależnie lub w dużej mierze niezależnie;
 • Przygotowywanie opinii prawnych i innych pism procesowych;
 • Zajmuj się różnymi aspektami sporów sądowych związanych z zatrudnieniem, takimi jak przesłuchania wniosków, mediacje i zeznania;
 • Określ strategię postępowania sądowego;
 • Odpowiedz na zarzuty prawne;
 • Przygotować materiał procesowy i obsługiwać lub asystować w postępowaniu przedprocesowym, procesowym i poprocesowym.

Umiejętności, zdolności i doświadczenie

 • 10 lat lub więcej doświadczenia w sporach związanych z zatrudnieniem i doradztwie dla klientów;
 • Zdolność do samodzielnego lub w dużej mierze niezależnego prowadzenia sporów sądowych i innych spraw klientów;
 • Pewien poziom przenośnego biznesu;
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne (zarówno ustne, jak i pisemne);
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tradycyjnych sprawach pracowniczych.

Ponieważ miejsce pracy jest środowiskiem, w którym często dochodzi do sporów i gdzie pojawiają się poważne pytania dotyczące sprawiedliwości, pozwy pracownicze są niezwykle powszechne. Wynik pojedynczej sprawy może mieć ogromne konsekwencje nie tylko dla zaangażowanych osób, których środki utrzymania mogą być zagrożone, ale także dla ogółu społeczeństwa, ponieważ orzeczenia sądowe mogą ustanawiać precedensy prawne regulujące interakcje między pracodawcami a pracownikami.