Zmiany w Polsce i innych krajach UE 

Polska nie jest jedynym krajem UE, który zmienia swoje prawo. Polski parlament zmienił prawo, aby utrudnić kobietom dokonywanie aborcji. Jest to zgodne z tym, czego Kościół katolicki w Polsce od dawna chciał. 

Jak wygląda sytuacja w Polsce i innych krajach UE

Z drugiej strony Unia Europejska chce, aby kobiety miały dostęp do bezpiecznych i legalnych aborcji. Zmiany w Polsce dotykają także innych krajów w Europie. Inne kraje idą w ich ślady i zmieniają swoje przepisy, aby były również bardziej rygorystyczne pod względem praw do aborcji. . W Irlandii w 2018 r. zaplanowano referendum w celu obalenia poprawki do konstytucji, która obecnie przewiduje przerywanie ciąży bez ograniczeń do 12. tygodnia. Referendum zmieni konstytucję, aby zapewnić wyjątki dla gwałtu, kazirodztwa i śmiertelnych wad płodu. We wrześniu 2017 r. Polska zatwierdziła kontrowersyjną ustawę, zgodnie z którą aborcja jest nielegalna, z wyjątkiem przypadków, gdy życie kobiety jest zagrożone lub istnieją „medycznie oczywiste wskazania” na to, że płód jest poważnie zdeformowany lub nie funkcjonuje.

Rzeczywistość napięć w UE, jeśli chodzi o różnice kulturowe

Unia Europejska jest gospodarczą i polityczną unią 28 państw członkowskich, które znajdują się głównie w Europie. Cele UE obejmują utrzymanie pokoju, stabilności i dobrobytu na całym kontynencie, a także promowanie demokracji, praw człowieka i praworządności. Unia Europejska to zróżnicowany region z wieloma kulturami, które mają długą historię imigracji. W ostatnich latach doszło do napięć wynikających ze starć kulturowych między różnymi grupami w Europie. Doprowadziło to do debaty na temat polityki imigracyjnej w UE oraz sposobów utrzymania pokoju i dobrobytu we wszystkich regionach w jej obrębie.

Jak różnice kulturowe wpływają na polityków i politykę UE

Wzrost świadomości kulturowej stworzył zapotrzebowanie na różnorodne i odmienne tożsamości w Unii Europejskiej. Różnice kulturowe między krajami i wewnątrz UE powodują różne opinie w sprawach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Z powodu tych różnic w perspektywach i politykach imigracja stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii w Europie. Niniejszy artykuł dotyczy wpływu różnic kulturowych na polityków UE i politykę dotyczącą imigracji. Różne kultury w UE mają wpływ ekonomiczny na kraje europejskie. Istnieją różne poglądy na temat tego, kim są imigranci, co ma istotny wpływ na sposób ich traktowania. Każdy kraj UE ma skutek ekonomiczny w momencie przybycia. Niektóre kraje odnoszą korzyści z przybycia imigrantów, inne nie, ale w większości przypadków cała UE odnosi korzyści, ponieważ jest więcej ludzi, którzy dzielą się produktywnością.