Spoty radiowe

Spoty radiowe to krótkie reklamy lub promocje, które są emitowane w radiu w celu promocji produktu lub usługi.  W jakiej postaci występują spoty radiowe  Mogą one występować w postaci muzycznych … Read More

Scenografia na event

Scenografia wydarzenia to odpowiednie ustawienie wydarzenia, aby wywołać określone wrażenie.  Co obejmuje scenografia na event  Scenografia może obejmować dekoracje, oświetlenie, ustawienie mebli, technikę multimedialną, projekcje, dźwięk i inne elementy, które … Read More