Peleciarka

Peleciarka – granulacja zagęszczająca

Granulacja zagęszczająca działa na zasadzie, że niektóre materiały pod wpływem ekstremalnego ciśnienia wiążą się ze sobą. Nie wszystkie materiały są do tego zdolne, więc w niektórych przypadkach granulacja zagęszczająca nie wchodzi w grę. Ale w przypadku innych materiałów, takich jak sole, takie jak potaż, jest to niezwykle skuteczna i opłacalna opcja. Warto zauważyć, że dostępna jest dodatkowa opcja brykietowania, która jest podobna do zagęszczania, ale lepiej nadaje się do konkretnych zastosowań, w których pożądane są większe aglomeraty, takich jak produkcja brykietów z węgla drzewnego lub zmiękczania wody.

Tak wygląda typowy obwód granulacji zagęszczającej 

Materiał podawany jest pomiędzy dwie prasy rolkowe przeciwbieżne. Rolki wywierają ekstremalny nacisk, aby sprasować materiał w formę przypominającą arkusz. Ten arkusz materiału jest następnie podawany przez granulator, gdzie jest rozbijany na granulki o jednakowej wielkości.

W tym momencie powstałe granulki można uznać za produkt końcowy i przejść do pakowania lub przechowywania. Jednak niektóre procesy realizują dodatkowy etap, w którym granulki są kondycjonowane. Może to mieć miejsce w mieszalniku łopatkowym lub bębnie do powlekania/kondycjonowania.

Tutaj mogą być zawarte dowolne pożądane dodatki, takie jak dodatki powlekające lub zapobiegające zbrylaniu. Ten etap służy również do „wypolerowania” granulek, oderwania wszelkich luźnych krawędzi i wypełnienia wszelkich pęknięć na powierzchni.

Kompatybilność materiałów

Niektóre materiały mogą dobrze reagować tylko na jedną z tych metod, dzięki czemu wybór jest jasny. Jednak inne materiały będą dobrze reagować na oba (takie jak bentonit, węgiel, humat, potaż, mocznik i inne) i będą wymagały dalszego rozważenia.

Czasami wystarczy po prostu kondycjonować materiał w mieszalniku kołkowym lub łopatkowym. Jest to powszechne w zastosowaniach, w których materiał wymaga jedynie odpylenia, na przykład w przypadkach, gdy transport na wysypisko jest utrudniony z powodu pylistego produktu.

Funkcje peleciarki

Bez żadnego procesu biomasa z roślin może być wykorzystywana do produkcji paliwa alternatywnego dla paliw kopalnych. Natomiast biomasa naturalna o niskich gęstościach tj. 80-150 kg/m3 dla roślin zielnych i 150-200 kg/m3 dla biomasy drzewnej ogranicza ich zastosowanie w produkcji energii. Następnie potrzebne jest zagęszczenie tych materiałów w celu zwiększenia gęstości nasypowych. Jedną z metod realizacji zagęszczania jest granulowanie.