Peleciarka

Peleciarka – jakie problemy rozwiązuje aglomeracja?

Aglomeracja jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu, od górnictwa i minerałów po nawozy i specjalistyczne chemikalia, jako sposób na poprawę właściwości produktów i poprawę warunków przetwarzania. Oprócz tych korzyści aglomeracja rozwiązuje również szereg problemów związanych z drobnymi materiałami.

Znacząca redukcja pyłu

  • Ograniczenie utraty produktu na rzecz odpadów pyłowych
  • Ulepszona obsługa i transport
  • Ulepszona aplikacja i użytkowanie

Chociaż istnieje wiele metod do wyboru w dziedzinie aglomeracji, w przypadku drobnego materiału zwykle porównuje się ze sobą dwie metody: granulację przez zagęszczanie i peletyzację. Poznaj specyfikację urządzeń: https://peletto.pl/peleciarki-granulatory.

Obie metody są skutecznym rozwiązaniem dla aglomeracji drobnego materiału, ale każda ma inne zalety i wady. I chociaż koszt jest często decydującym czynnikiem między tymi dwoma, istnieje wiele rzeczy do rozważenia przy wyborze metody najlepiej odpowiadającej potrzebom materiału i przetwarzania. Granulowanie na dysku zostało porównane do sztuki, z wieloma zmiennymi wpływającymi na sukces produktu końcowego. Z tego powodu dobrze wyszkolony i wykwalifikowany operator jest wymagany do nadzorowania systemu granulacji tarczowej. 

Zalety pelletowania

  • Szybsze dostarczanie składników odżywczych: mniej gęste peletki wytworzone podczas granulowania mogą wytrzymać przenoszenie, ale nadal mogą szybko ulec rozkładowi po zastosowaniu, co jest idealną cechą dla uzupełnień gleby, nawozów i innych zastosowań, które korzystają z szybkiego rozkładu materiału.
  • Powstaje mniej pyłu i miału w porównaniu do zagęszczania: ponieważ granulki są okrągłe, nie ma krawędzi, które można by odłamać i stworzyć kurz.
  • Spoiwa mogą służyć jako korzystne dodatki – peletyzacja daje możliwość kontrolowania składu, poprzez dodanie specjalnie opracowanych spoiw, w celu uzyskania optymalnych właściwości peletu.

Wady pelletowania

  • Wyższe koszty przetwarzania: Zastosowanie spoiwa i wymagany etap suszenia skutkuje wyższymi kosztami przetwarzania w instalacji do granulacji w porównaniu z granulacją przez zagęszczanie, chociaż metoda granulowania często wymaga niższych nakładów kapitałowych.
  • Wymagany jest wykwalifikowany operator: Peletyzacja (na peletyzatorze tarczowym) wymaga dobrze wyszkolonego i wykwalifikowanego operatora, aby wyprodukować pelet o pożądanej jakości i właściwościach oraz utrzymać płynną pracę instalacji.

Istnieje niezliczona ilość czynników, które mogą wpływać na proces granulowania i uzyskany produkt końcowy.