żywice do inkludowania

Wybór procesu montażu – żywice do inkludowania

Ciśnienie i ciepło mogą uszkodzić mikrostrukturę próbki, co może spowodować błędne wyniki. Dlatego proces montażu musi być dopasowany do właściwości materiału, który ma być montowany. Sam materiał montażowy jest drugorzędny. Generalnie proces i metoda muszą być dostosowane do celu badania i warunków laboratoryjnych. Próbki do badań materiałograficznych można mocować techniką mocowania na gorąco lub na zimno. Obie metody powinny idealnie się uzupełniać i nie powinny być postrzegane jako procesy konkurencyjne.

Kiedy inkludowanie jest konieczne?

  • Próbki metalografie pik są zbyt małe do szlifowania/polerowania i badania twardości (niskie obciążenie/mikrotwardość): powierzchnia próbki jest powiększana podczas montażu, co upraszcza obsługę
  • Jednoczesne automatyczne przygotowywanie większych ilości próbek
  • Przygotowanie powłok i pomiary grubości warstw
  • Ochrona stref brzegowych
  • Do delikatnych i/lub porowatych próbek

Montaż na zimno

Montaż na zimno odnosi się do wszystkich metod montażu poza montażem w prasie do montażu na gorąco. W procesie montażu na zimno materiały montażowe składają się z dwóch lub trzech składników (ciecz-ciecz lub ciecz-proszek), są dobrze wymieszane na bazie epoksydowej lub akrylowej i wylane bez narażenia na ciepło i temperaturę w dostarczonych formach montażowych.

Przygotowane / obrabialne mechanicznie próbki powstają w czasie od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rodzaju żywicy i sposobu mocowania. Dodanie wypełniaczy może wpływać na twardość, kurczenie się i kontrast. Montaż na zimno jest szczególnie zalecany w przypadku próbek wrażliwych na ciśnienie i temperaturę. Żywica epoksydowa, żywica poliestrowa i metakrylan metylu są stosowane jako żywice do montażu na zimno.

Wiele wariantów rodzajów żywic, metod montażu i możliwości zatapiania różnych przekrojów sprawia, że ​​montaż na zimno jest idealny do tak szerokiego zakresu zastosowań. Przed montażem należy wybrać właściwą metodę i materiał montażowy na podstawie charakterystyki materiału próbki i żywicy montażowej.

Uwaga: Przy wyborze metody montażu na gorąco często zwraca się uwagę na wysokie koszty inwestycyjne prasy do montażu na gorąco. Wysokie koszty inwestycyjne są również potrzebne do codziennego zamykania na zimno dużej liczby próbek – oraz dodatkowych inwestycji w drogie materiały, a także dygestoria laboratoryjne!